కాకినాడ పిన్ కోడ్, Pincode of kakinada is the Indian State of Andhra Pradesh

Pincode of kakinada: 533001

కాకినాడ భారతదేశంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఆరవ అతిపెద్ద నగరం. ఇది బంగాళాఖాతం తీరంలో ఉంది. జె.ఎన్.టి.యు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *